OM INGRID GUNNARS

Grafisk digitaltrixare med människointresse och språkmani.

Jag heter Ingrid Gunnars och är egenföretagare och projektledare med inriktning på grafisk formgivning och produktion av trycksaker, webbsidor, presentationer och annat informationsmaterial. Logotyper/illustrationer, skräddarsydd undervisning inom grafiska program. Mina kunder väljer oftast en helhetslösning, vilket innebär att jag även beställer webb eller tryck av externa leverantörer. För Murmestarembetet och Ornö Sjötrafik har jag till exempel varit med om att producera en ny hemsida, nytt expomaterial, trycksaker och gatubanderoller. Kunder, till exempel Nationalmuseum, Centern, Thetis AB, Allhus AB, BJ Bygg AB, Ornö Sjötrafik AB, Institutet för Offentlig och Internationell Rätt, Murmestare Embetet i Stockholm. CSR-åtagande för TeaterTravers och Mosaikteatern. Tidigare konsultverksamhet bland annat inom Fortum Värme, i form av trycksaksframställning och material för intranät, Internet och presentationer. Webb och trycksaksframställning för Spelplan Stockholm – kulturfestival 2002. Min mediautbildning har hittills varit på RMI Berghs, Medieskolan i Stockholm, Södertörns högskola och DI. Jag är även utbildad lärare inom media och humaniora och bild.